طراحی سایت
شهید عبدالحسن باوی

تاریخ تولد: ۱۳۴۶

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱ بهمن ۱۳۶۵

محل شهادت: شلمچه