ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396

شهید حسن حردانی

تاریخ تولد: ۱۳۲۹

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۴ آذر ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز