ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396

شهید سید رمضان موسوی

تاریخ تولد: ۱۳۱۰

محل تولد: رامهرمز

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز