ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396

شهید عبدالحسن نگره

تاریخ تولد: ۱۳۴۳

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۵ دی ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز