ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396

شهید عبدالحسین شرفه دوایی زاده

تاریخ تولد: ۱۳۳۵

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۲۷ دی ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز