ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396

شهید جاسم عیسی طرفی

تاریخ تولد: ۱۳۴۵

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۳

محل شهادت: اهواز