دوشنبه، 1 آبان 1396

شهید عبدالرحمان زرگر

تاریخ تولد: ۱۳۴۳

محل تولد: بهبهان

تاریخ شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۵

محل شهادت: شلمچه