ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396

شهید شمخی حزباوی

تاریخ تولد: ۱۳۳۶

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۷ آبان ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز