ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396

شهید عبید رسولی نژاد

تاریخ تولد: ۱۳۰۲

محل تولد: شوشتر

تاریخ شهادت: ۱۲ مهر ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز