شهید ابراهیم باقری

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۱

محل تولد: خرمشهر

تاریخ شهادت: ۴ تیر ۱۳۶۷

محل شهادت: جزیره مجنون