شهید حسین قلی کرم پور

 

تاریخ تولد: ۱۳۳۵

محل تولد: لالی

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز