شهید عبدالحسن نگره

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۳

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۵ دی ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز