شهید عبدالرحمان زرگر

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۳

محل تولد: بهبهان

تاریخ شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۵

محل شهادت: شلمچه