شهید عبید رسولی نژاد

 

تاریخ تولد: ۱۳۰۲

محل تولد: شوشتر

تاریخ شهادت: ۱۲ مهر ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز