شهید قربان باغ بهشتی

 

تاریخ تولد: ۱۳۲۰

محل تولد: باغملک

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز