شهید نورالله بهرامی

 

تاریخ تولد: ۱۳۱۵

محل تولد: فریدن

تاریخ شهادت: ۱۳ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز