شهید نیاز علی دکمه ای

 

تاریخ تولد: ۱۳۳۶

محل تولد: شهرکرد

تاریخ شهادت: ۵ آذر ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز