پنجشنبه، 7 مرداد 1400
 

 
شهید سید رمضان موسوی

 

تاریخ تولد: ۱۳۱۰

محل تولد: رامهرمز

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز