چهارشنبه، 13 فروردین 1399
 

 
شهید سید رمضان موسوی

 

تاریخ تولد: ۱۳۱۰

محل تولد: رامهرمز

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز